O mnie

Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Ukończyłam kierunki:

– Logopedia,

– Terapia pedagogiczna,

– Terapia miofunkcjonalna,

– Edukacja Przedszkolna,

– Edukacja Wczesnoszkolna,

– szereg kursów i konferencji o tematyce logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Przy wyborze kierunków na studia, kierowałam się zainteresowaniami i pasją do uczenia oraz pomocą innym.

Pasję swą realizowałam pracując kilka lat w domu dziecka oraz 12 lat jako nauczyciel w przedszkolu, prowadząc zajęcia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne oraz terapię pedagogiczną.

W 2009 roku  przeszłam szkolenie w Rozwijających Pracowniach Muzycznych „Pozytywka”, prowadzonych przez Iwonę Grenda. Nawiązałam współpracę z w/w pracownią, prowadząc  zajęcia muzyczno – ruchowe dla niemowląt i dzieci.

W 2015 roku przeszłam cykl szkoleń u dr n. hum. Mieczysława Chęćka. Pierwszy stopień obejmował: Diagnozy i terapię jąkania oraz innych niepłynności mówienia. Drugi stopień objął: Skuteczną terapię jąkania wg „Zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii jąkania”.

W 2015 roku rozpoczęłam pracę z afatykami, ludźmi po udarach oraz z różnymi zespołami chorobowymi. Pracuję z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi.

W terapii swej wykorzystuję elementy metody ustno – twarzowej, elementy neurosensorycznej terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, elementy gimnastyki mózgu P. Dennisona, łagodną bioenergetykę – masaż Motyla, elementy masażu dr E. Stecko oraz inne metody i techniki, dostosowane indywidualnie do potrzeb.

Nieustannie zdobywam i pogłębiam wiedzę. Mam bogate wyposażenie gabinetu w środki pomocnicze do nauki i terapii w szerokim zakresie (środki dydaktyczne, programy komputerowe: logopedyczne, dyslektyczne, jąkania, koncentracji i uwagi – stopień 1 i 2) .

To, co wykonuję, robię z pełnym zaangażowaniem, kreatywnością i cierpliwością.