Cennik

USŁUGI dla niemowląt, dzieci, młodzieży, osób dorosłychCzasKwota
Diagnoza logopedyczna (niemowlęta, dzieci, osoby dorosłe)30 - 60 min
powyżej godziny dopłata zależna od poświęconego czasu
130 zł
Diagnoza logopedyczna z badaniem zaburzeń miofunkcjonalnych (dzieci i osoby dorosłe)60 min
powyżej godziny dopłata zależna od poświęconego czasu
160 zł
Diagnoza logopedyczna i pedagogiczna (dzieci od 3-7 r. ż.)60 min
powyżej godziny dopłata zależna od poświęconego czasu
150 zł
Diagnoza jąkania i niepłynności mowy 1 h - 2 h130 zł
Terapia logopedyczna40 min 50 zł
Terapia miofunkcjonalna40 min50 zł
Terapia logopedyczna i miofunkcjonalna40 min60 zł
Terapia jąkania i niepłynności mowy prowadzona indywidualnie40 min50 zł
Terapia logopedyczna przy użyciu narzędzi specjalistycznych
40 min60 zł
Terapia pedagogiczna (dysleksja, nauka czytania, koncentracji, uwagi, etc…)60 min 60 zł
Terapia ręki35 min60 zł
Terapia percepcji wzrokowej40 min60 zł
Zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami logopedycznymi (grupowo)60 min80 zł/miesiąc
Wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych na prośbę forma skrótowa
forma rozszerzona
oczekiwanie 7 dni
40 zł
80 zł
Kursy, warsztaty i konferencje (współpraca z placówkami oświatowymi...)ustalenia indywidualne
Dojazd do pacjenta (dom, szpital) - na terenie Legnicyafazja 40 min
dojazd
55 zł
15 zł
Nauka masażu logopedycznego 20 min60 zł

*podczas przeprowadzonej diagnozy ustalany jest czas zajęć 

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego.